Techarena Borås

Techarena Borås är en ledande aktör för innovation och samverkan kring digitalisering i Borås och regionen. Vi har utvecklat vår verksamhet för att möta de behov och utmaningar som techföretagen står inför i en alltmer konkurrensutsatt och föränderlig marknad. Men också för att skapa nya förutsättningar för att bedriva relevant forskning och utbildning.

Vår vision: Techarena Borås är en arena för Boråsregionen där techföretag och organisationer samarbetar med högskola och yrkeshögskola inom innovation, utveckling, utbildning och forskning.

Det är en tvärorganisatorisk samverkan där vi gemensamt skapar värde. Nyfikenhet, gemenskap och driv – här och nu – är karaktärsdrag som präglar våra aktiviteter. Resultaten berikar utbildning och forskning samtidigt som det utvecklar och stärker kompetensen hos de företag och medarbetare som deltar.

Vi har mer än 50 engagerade tech-företag och över 150 involverade studenter som säkerställer morgondagens utveckling inom tech.

Centrala aktiviteter inom Techarena

Kontaktperson för Tech-företagen är Göran Lobell

Så började det – önskan om samverkan kring kompetens och innovation

Tech-företags affärsidéer bygger på digitaliserade tjänster, produkter och modeller. Tech ställer höga krav på kompetens inom digital teknologi. Dialog mellan Boråsregionens techföretag och Högskolan i Borås under 2021 resulterade i att utbildningsprogrammet Systemarkitekturutbildning med inriktning mot programutveckling utvecklades och återuppstod. Det väckte också nya idéer för samverkan mellan företag och högskola inom tech. Idéerna ledde till en gemensam vision för Techarena Borås.

Under 2022 bildade tolv techföretag från E-handelsstaden Borås Techgruppen. Syftet med gruppen var att stödja Borås stad och att säkra techkompetensen på lång sikt. Gruppen ville undvika att låsa in sig i ett specifikt område och fokusera på att skapa engagemang bland medlemmarna och få dem att dela sina idéer, samt förstå och utöka kompetensen inom tech. Ett viktigt bidrag från Högskolan i Borås var att delta gruppen och att komma med idéer och inspel till diskussioner. Detta var starten till Techarena Borås.

Projektet

Techarena Borås är placerad på Högskolan i Borås och drivs som ett projekt. Projektet löper 2023–2026 och finansieras av Högskolan i Borås, tech-företagen och Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund samt med stöd av Europeiska unionen.

Projektets mål är att utveckla en gemensam forsknings- och innovationsmodell (innovationssprint), att stärka samverkan mellan studenter och näringsliv samt att förbättra kurser och utbildningsprogram som stödjer utveckling av regionens tech-kompetenser.

Projektet leds av Gustaf Juell-Skielse vid Högskolan i Borås och en styrgrupp bestående av representanter för Boråsregionens techföretag, Högskolan i Borås  och E-handelsstaden Borås.

Projektets rapportserie (ISSN 2004-8963)

Logga medfinansieras av Europeiska unionen

Tech-kompetens

Digital teknologi är idag en stark samhällsomvandlande kraft. Den förändrar förutsättningarna för hur individer lever sina liv, hur organisationer formar sina affärsmodeller samt hur samhället struktureras.

Tech-företags affärsidéer bygger på digitaliserade tjänster, produkter och modeller. Tech ställer höga krav på kompetens inom digital teknologi. Med tech-kompetens menas dels färdigheter i programmering och IT-projektledning, dels förmåga att arbeta med innovation av digitala tjänster och konkurrenskraftiga affärsmodeller för en internationell marknad.

Techarena Borås vill därför säkra den lokala tech-kompetensen genom att öka medvetenheten om tech i regionen, utveckla konkurrenskraftig utbildning av hög kvalitet, och bedriva relevant forskning.

Vill du bli en av oss?

Göran ler och tittar rakt in i kameran

Göran Lobell

FÖR TECHFÖRETAGEN

072-4518310
goran@strongit.se

Gustaf ler och tittar rakt in i kameran.

Gustaf Juell-Skielse

FÖR HÖGSKOLAN I BORÅS

Rulla till toppen