Hem

white logo techarena borås
EN MÖTESPLATS FÖR UTVECKLING,
INNOVATION OCH FORSKNING

Techarena
Borås

Techarena Borås är en arena för Boråsregionen där tech-företag och organisationer samarbetar med högskola och yrkeshögskola inom innovation, utveckling, utbildning och forskning.

Techarena Borås står för tvärorganisatorisk samverkan där vi gemensamt skapar värde. Nyfikenhet, gemenskap och driv – här och nu – är karaktärsdrag som präglar våra aktiviteter.  Våra resultat berikar utbildning och forskning samtidigt som det utvecklar och stärker kompetensen hos de företag och medarbetare som deltar.

Techarena Borås bidrar till att Borås stad är en självklar mötesplats för utveckling av morgondagens samhälle med tech som tydlig katalysator.

Digital teknologi är idag en stark samhällsomvandlande kraft. Den förändrar förutsättningarna för hur individer lever sina liv, hur organisationer formar sina affärsmodeller samt hur samhället struktureras.

Tech-företags affärsidéer bygger på digitaliserade tjänster, produkter och modeller. Tech ställer höga krav på kompetens inom digital teknologi. Med tech-kompetens menas dels färdigheter i programmering och IT-projektledning, dels förmåga att arbeta med innovation av digitala tjänster och konkurrenskraftiga affärsmodeller för en internationell marknad.

Techarena Borås vill därför säkra den lokala tech-kompetensen genom att öka medvetenheten om tech i regionen, utveckla konkurrenskraftig utbildning av hög kvalitet, och bedriva relevant forskning.

Säkra
tech-kompetensen

Innovationssprint som metod

Techarena Borås utvecklar en unik metod för innovation och forskning inom tech, ”innovationssprint”. Innovationssprinten kombinerar öppen innovation och forskning i tvärfunktionella team med kunder, specialister från flera företag, forskare och studenter.

Ett viktigt mål för innovationssprinten är att svara mot både en konkret affärsmöjlighet och en tydlig forskningsfråga. För att snabbt nå resultat avgränsas innovationssprinten i tid och delas upp i kortare, iterativa cykler.

I den första innovationssprinten ”Digital Me” medverkade fem tech-bolag och Högskolan i Borås. Digital Me genomfördes i februari 2023 för att utveckla nya former och digitala tjänster för konsumentdialog på nätet.

Techarena Borås är lokaliserad på Högskolan i Borås och verksamheten bedrivs bland annat i form av ett projekt. Projektet löper under tre år och finansieras initialt av Högskolan i Borås, tech-företagen och Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund samt med stöd av Europeiska Unionen.

Projektets mål är att utveckla en gemensam forsknings- och innovationsmodell (innovationssprint), att stärka samverkan mellan studenter och näringsliv samt att förbättra kurser och utbildningsprogram som stödjer utveckling av regionens tech-kompetenser.

Projektet leds av Gustaf Juell-Skielse vid Högskolan i Borås och en styrgrupp bestående av representanter för Boråsregionens tech-företag, Högskolan i Borås och E-handelsstaden Borås.

Logga medfinansieras av Europeiska unionen

Om
projektet

Göran ler och tittar rakt in i kameran

Göran Lobell

FÖR TECHFÖRETAGEN

072-4518310
goran@strongit.se

Gustaf ler och tittar rakt in i kameran.

Gustaf Juell-Skielse

FÖR HÖGSKOLAN I BORÅS

Rulla till toppen