Meetup - ett sätt att utbyta erfarenheter och stärka techkompetensen

Ett Meetup är en informell träff där likasinnade inom ett visst intresseområde träffas under trevliga former och fördjupar sig, delar med sig, diskuterar och utvecklas inom det valda området. I Techarenans fall är den övergripande inriktningen på Meetups ”tech” i en mycket bred definition.

Principer för framgångsrika Meetup

För att bibehålla Techarenans huvusyfte och anda så finns några principer framtagna för vad som kännetecknar ett ”Meetup” arrangerat i Techarenans namn. Deltagare i Techarenan har format dessa vid möten och nedan följer de punkter som man upplevde som viktiga nycklar för ett lyckat Meetup:

 • Meetups i Techarenans namn skall ha Techarenan som tydlig avsändare och varumärke
 • Ett Meetup skall genomsyras av nyfikenhet, delaktighet och gemenskap och det skall stärka eller utveckla kompetenser hos de som deltar
 • Huvudsyftet för ett Meetup skall vara lärande och utvecklande och ha ett tydligt tema, agendan för ett Meetup skall inte vara sälj.
  • Presentationer bör inte innehålla säljbilder eller överdriven exponering av företagsnamn, Rollups skall inte heller placeras inne i lokalen.
 • Ett Meetup skall inte ha en politisk, religiös eller pseudopvetenskaplig agenda
 • Ett Meetup är INTE ett renodlat föredrag, detta är en annan form av träff. Ett Meetup kan innehålla delar som är av föredragande karaktär men då för att initiera eller driva diskussion,  kunskapsutbyte och lärande.
 • Samverkan/samskapande av Meetups mellan företag i samma bransch är att föredra
 • Externa ”föredragare” bör väljas i andra hand, Techarena Borås skall i huvudsak lyfta fram de lokala kompetenserna
 • Ett Meetup skall genomföras på ett ”professionellt” sätt. Vi tror och förutsätter att alla våra företag vet vad detta innebär.
 • Ett Meetup behöver antalsbegränsas (max 40), finns behov av fler deltagare bör Meetup istället genomförs fler gånger alternativt överväga om annan form för träffen skall väljas (t ex renodlad föreläsning)
 • Meetups skall vara kostnadsfria eller endast ha självkostnad för ev fika

Vill du arrangera ett Meetup kontaktar du Göran Lobell eller Gustaf Juell-skielse, här hittar du deras kontaktuppgifter

Genomförda och kommande Meetups

21 november 2023
15:00 - 17:00
Gratis
02 februari 2024
07:30 - 09:00
Techarena Borås, Akademiplatsen 1
Borås, Västra Götaland 506 34 Sverige
Gratis
06 februari 2024
16:00 - 18:00
Techarena Borås, Akademiplatsen 1
Borås, Västra Götaland 506 34 Sverige
Gratis
28 februari 2024
07:30 - 10:30
Techarena Borås, Akademiplatsen 1
Borås, Västra Götaland 506 34 Sverige
Gratis
07 mars 2024
15:00 - 17:00
Techarena Borås, Akademiplatsen 1
Borås, Västra Götaland 506 34 Sverige
Gratis
11 april 2024
15:00 - 16:00
Techarena Borås, Akademiplatsen 1
Borås, Västra Götaland 506 34 Sverige
11 april 2024
16:00 - 18:00
Techarena Borås, Akademiplatsen 1
Borås, Västra Götaland 506 34 Sverige
Gratis
14 maj 2024
12:00 - 14:00
Techarena Borås, Akademiplatsen 1
Borås, Västra Götaland 506 34 Sverige
Gratis
20 maj 2024
15:30 - 16:30
Techarena Borås, Akademiplatsen 1
Borås, Västra Götaland 506 34 Sverige
Gratis
13 juni 2024
09:00 - 10:00
Techarena Borås, Akademiplatsen 1
Borås, Västra Götaland 506 34 Sverige
Gratis
Rulla till toppen