Innovationssprint - ett kraftfullt sätt att lösa problem och utveckla idéer genom samverkan

Innovationssprinten är Techarena Borås unika metod för innovation och forskning inom tech. Sprinten kombinerar innovation och forskning i tvärfunktionella team bestående av kunder, specialister från flera företag, forskare och studenter. Under sprintens sex veckor utforskar vi ett problem tillsammans, skapar en eller flera lösningsprototyper och kommunicerar resultatet. På så sätt får vi snabb feedback och utvecklar vår kompetens genom att bygga och testa digitala lösningar. Dessa kan sedan användas för att skapa nya och förbättrade produkter, tjänster och affärsmodeller.

Genom tidsbegränsningen ökar fokuset och främjar effektiviteten i utvecklingsarbetet. Innovationen skapas i rummet genom dialog mellan deltagarna, samtidigt som det sker en intensiv kompetensutveckling i ett trevligt arbetsklimat.

En kombination av flera metoder för kreativitet och lärande

Vår metod har anpassats, men är i grunden en kombination av flera andra, exempelvis designtänkande, agil mjukvaruutveckling, affärsmodellering samt forskningsmetoder för informatik och datavetenskap. Formen kan varieras på olika sätt med hänsyn till tema, deltagare och problemställning. Syftet är att främja kreativitet, lärande och samarbete inom och mellan företag

Genomförda innovationssprintar

Är du nyfiken och vill delta med ditt företag i en innovationssprint kontaktar du Gustaf Juell-skielse.

Rulla till toppen