UF Tech Awards

Genom Ung Företagsamhet (UF) startar varje år svenska elever över tiotusen företag. I Sverige är det 2023 över 37 000 gymnasieelever som driver UF-företag. Region Älvsborg står för nästan 1000 av dessa elever.

Techarena Borås har tillsammans med Ung Företagsamhet Älvsborg instiftat ”UF Tech Awards” för att inspirera och belöna UF-företag med inslag av tech. Syftet är att vi över tid får fram ännu fler tech-företag.

Vi verkar för att unga får utmanas inom datadriven innovation och för ett samhälle där alla får utveckla sin företagsamhet. UF Tech Awards lanserades i mars 2023 och delades ut första gången under läsåret 2023/2024.

En scen där en person med långt hår high-fivear en person med kort hår. En tävling där en UF-grupp har vunnit pris.

Vinnare UF Tech Awards 2023/2024

Grattis GEEN UF!

UF Tech Awards första vinnare är: GEEN UF, Sven Eriksonsgymnasiet i Borås

Motivieringen lyder:
Teamet har på ett inspirerande sätt skapat en färdig produkt som löser ett faktiskt vardagligt problem mha avancerad tech och stor innovationshöjd.
Den tekniska nivån i produkten är imponerande då den kombinerar hårdvara, mikrokontroller, mekanik, mjukvara och integration till existerande mobilapp. Dessutom finns det en potential att den tekniska plattformen som skapats kan komma att användas för många nya produkter kring automatisering i framtiden.

Du hittar mer information om UF och årets mässa på Ung Företagsamhets webbsidor

Från vänster: Noah Firek, Edwin Ekberg och Elliot Gustafsson.
Rulla till toppen