Forskningsseminarium: Design Science Research – Past, Present and Future

Techarena Borås Akademiplatsen 1, Borås, Västra Götaland, Sverige

För A3 personal John Venable, Associate professor at Curtin University, Perth Australia https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8119291700 https://scholar.google.com/citations?user=6l68ChkAAAAJ&hl=en&oi=sra  

Presentation Techarena Borås

Techarena Borås Akademiplatsen 1, Borås, Västra Götaland, Sverige

(Bild genererad av Microsoft Copilot, Dall-E3: prompt - "personer som diskuterar framför en whiteboard med Techarena Borås på tavla". Notera avsaknad av "å" i Borås, AI-har utmaningar kvar :-)) Techarena Borås är en samverkansplattform som syftar till att skapa innovation och stärka Boråsregionens kompetens och position inom Tech. Gustaf Juell-Skielse och projektets medlemmar gör en […]

RSVP Now Gratis
Rulla till toppen