A DIGITAL SOLUTION FOR PRIVATE AND PERSONALIZED E-COMMERCE

Dataskydd och ökade lagkrav för användning av digital teknik ses ofta som en utmaning för e-handlare. Vad skulle hända om kunders personliga data kunde användas för att skapa framgångsrika och friktionsfria köpupplevelser online, utan att kompromissa med integriteten? Och tänk om nät-konsumenter samtidigt kunde öka kontrollen över den information de delar med sig av?

Fem e-handelsföretag, fyra regionala tech-företag och fem forskare från Högskolan i Borås samverkade under sex intensiva veckor för att skapa och utvärdera ett gemensamt koncept.

Lösningen blev ”Cipers”

En digital tjänst, ”Cipers”, kombinerar personlig integritet och avancerad dataanalys för att skräddarsy köpupplevelser inom e-handel. För konsumenten innebär Cipers ett säkert sätt att dela med sig av sina personliga uppgifter och därifrån få skräddarsydda köpupplevelser.

För e-handelsföretagen erbjuder Cipers en molntjänst som stöder personanpassning av erbjudanden, vilket ökar köpintresset och minskar risken för returer. Samtidigt bidrar detta till värdefulla insikter från nät-konsumenters data, utan att äventyra deras integritet.

Reflektioner

Resultatet visar att det inte enbart handlar om att reglera personliga data utan också att noggrant använda den för att förbättra framtidens e-handel. Värde skapas i allt högre grad genom ett ömsesidigt utbyte av data mellan konsument och e-handlare.

Utvecklingen av Cipers skapade förutsättningar för att forska kring personliga datahanteringssystem. En ökad användning av sådana system har potential att påverka e-handeln och e-handelns digitala system på ett fundamentalt sätt. Resultatet utgjorde även underlag för kursen digital innovation som ges för systemvetarna på Högskolan i Borås.

Techarena rapport 2024/1

Rulla till toppen