logo of the organisation

Regler för Borås Tech Challenge

Borås Tech Challenge är ett hackathon där du och alla techintresserade i Borås och Sjuhärad träffas och tävlar om ”det hållbara digitala samhället”. Tävlingen ger dig och ditt lag tillgång till dataset och APIer för att skapa nya digitala tjänster och produkter inom olika teman.Tävlingen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare mat och dryck. Tävlingen avslutas med prisutdelning och mingel.

Vem kan deltaga?

Tävlingen är öppen för både yrkesverksamma och studenter med anknytning till Boråsregionen

Viktiga datum och tider

Tävlingen går av stapeln torsdag 11 maj till fredag 12 maj på Högskolan i Borås. Vi startar klockan 15:00 på torsdag. Du och ditt lag har 23 timmar på er för att skapa en prototyp. Prototypen ska vara körbar 14:00 på fredagen för att kunna få pris.

Starttid: 11 maj 15:00 Anmälan pitch 12 maj 13:00 (senast)
Stopptid: 12 maj 14:00
Pitch: 12 maj 14:00-15:00 (utvalda lag som väljer att delta i tävlingen)
Mingel 12 maj 15:00-
Prisutdelning 12 maj 15:30
Tävlingen är öppen för både yrkesverksamma och studenter med anknytning till Boråsregionen

Anmälan och deltagande

Du deltar och tävlar i lag med mellan tre och sex personer. Anmälan av ditt lag och deltagare sker via knappen nedan:

Förutsättningar

Ditt lag väljer programmeringsteknik för er prototyp. All källkod sparas på ett gemensamt repo efter tävlingen, så att alla kan se och lära av varandra i enlighet med FOSS*. Koden skall vara körbar till pitchen, dock behöver den inte demonstreras under pichen. Varje lag tilldelas ett arbetsbord med plats för upp till 6 personer.

*https://sv.wikipedia.org/wiki/FOSS

Jurymall och bedömningskriterier

Kriterium Påstående
Problem Problemet ansluter väl till vald tävlingskategori. Det finns en fördjupning av problemställningen som gör lösningen koncis.
Potential Lösningen som prototypen demonstrerar har potential att lösa problemet.
Användarorientering Lösningen är användarorienterad och det är tydligt vem lösning riktar sig till.
Kommunicerbarhet Prototypen skapar möjlighet till återkoppling på lösningen.
Entusiasm Teamet uppvisar glädje och entusiasm för tävlingen och sin lösning, tex i samband med pitchen.
Innovationshöjd Lösningen skiljer sig tydligt från andra liknande lösningar.
Realiserbarhet Prototypen kan realiseras i en fungerande lösning inom 6 månader.
Nyttor & risker Teamet uppvisar en god förståelse för nyttor och risker med lösningen.

Tävlande bidrag kommer att bedömmas av en jury. Jyryn kommer att gå runt bland lagen
under tävlingen för att kunna bedömma lagens lösning, enligt ovan kriterier. Lagen
demonstrerar sin lösning på juryns begäran. Juryns beslut går ej överklaga.

 

Pitch

Lag som vill delta med sin lösning i pitchningen måste anmäla sig till juryn, senast 13:00 på
fredagen. Juryn kommer välja ut vilka lag som får pitcha. Pitch tiden är maximalt 2 minuter
per lag.

Pris

Pris kommer att delas ut i följande kategorier: Hållbar digital rörelse och motion, Delningsekonomi och cirkulära flöden, Personliga informationssystem för hållbar konsumtion samt Öppen klass. Personliga informationsystem för hållbar konsumtion är en kategori som främst riktar sig till studenter på systemvetarprogrammet åk2 på Högskolan i Borås.

Rulla till toppen